پیام مدیر عامل

شرکت مهندسین مشاور لار تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه، جهت ارائه ی خدمات با کیفیت به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه ی شرکت مهندسین مشاور لار جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان ازخدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت مهندسین مشاور لار که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت مهندسین مشاور لار است. در این میان شرکت مهندسین مشاور لار هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.
 
                                                                                                                                                                                                                              حسینعلی طراوت
                                                                                                                                                                                                                                   مدیر عامل
                                                                                                                                                                                                                        شرکت مهندسین مشاور لار
 ​​​​​​​