پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

اهداف و چشم انداز

 

هدف بنیادین (Core Purpose)

 

ایفای نقش در توسعه پایدار کشور

 

ارزشهای بنیادین  (Core Values)

 

صداقت: صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

 

کیفیت: التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه خدمات

 

مسئولیت پذیری اجتماعی:  مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و محیط زیست

 

تعالی فردی و سازمانی: ارتقاء دانش و توانمندیهای پرسنل و ایجاد انگیزش در کارکنان در راستای تعالی فردی و سازمانی و برپایی سازمانی یادگیرنده

 

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت و نوآوری و بکارگیری روشهای نوین علمی و مهندسی

 

 

 

چشم انداز  (Vision)

 

شرکت مهندسین مشاور لار درنظر دارد با گسترش دامنه فعالیت شرکت و نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار مشاوره مهندسی، تبدیل به بزرگترین شرکت خصوصی مهندسین مشاور در کشور شده و از دیدگاه ذینفعان شرکت به عنوان خوشنام ترین، توانمندترین، حرفه ای ترین و معتبرترین شرکت مهندسین مشاور در مدیریت، طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی در سطح ملی و منطقه ای گردد .

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0