دوشنبه, 18 اسفند 1399

تاریخچه

همزمان با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و خروج شركتهاي مهندسي مشاور خارجي از ايران شركت مهندسين مشاور لار به منظور تكميل و حل مشكلات اجرايي مطالعاتي و ساختماني در حوزه آب منطقه اي تهران تشكيل و جايگزين شركت الكساندر گيپ گرديد.اين شركت ازآن تاريخ تا كنون مسئوليت اجرايي بالغ بر 450 پروژه را برعهده داشته كه عمده آنها با موفقيت به پايان رسيده و در حال بهره دهي مطلوب در كشور مي باشد كه از آن جمله مي توان به تاسيسات تامين و انتقال آب شهرتهران ( سد و شبكه ) به عنوان مشاور اول در تامين آب كلان شهر تهران اشاره نمود  .درسال 1383 سهام دولتي شركت لار براساس سياستهاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار گرديد ودر حال حاضر اين شركت يكي از بزرگترين شركتهاي خصوصي مهندسي مشاور در صنعت آب  مي باشد و به عنوان يكي از الگوهاي موفق خصوصي سازي از سوي سازمان خصوصي سازي مورد تقدير قرار گرفته است . شركت مهندسين مشاور لار براساس نتايج موفقيت آميز اين پروژه ها و با برخورداري از پتانسيل هاي نرم افزاري و سخت افزاري مطلوب خصوصا كارشناسان و متخصصين توانمند و مجرب موفق به اخذ گواهينامه هاي متعدد ملي و بين المللي شده است.

اين شركت با سوابق ارزشمند پيش گفته و داشتن صلاحيتها و رتبه هاي لازم در حيطه صنايع آب و برق از جمله : منابع آب آبرساني انتقال و ذخيره سازي آبياري و زهكشي شبكه هاي توزيع مهندسي رودخانه و سواحل تاسيسات آب وفاضلاب و هيدروليك سدسازي نيروگاههاي برق آبي و محيط زيست و .... آماده خدمت رساني و ارائه مشاوره دركليه زمينه هاي صنعت آب مي باشد . در ساليان اخير اين شركت توانسته تجربيات اندوخته در پروژه هاي صنعت آب را درساير صنايع نيز بكار گيرد كه از آن جمله مي توان به طراحي و احداث تونلهاي تاسيسات شهري اشاره نمود . همچنين اين شركت توانمندي و تجربه لازم در زمينه حضور در پروژه هاي بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني را نيز دارد  .

اين شركت با سوابق ارزشمند پيش گفته و داشتن صلاحيتها و رتبه هاي لازم در حيطه صنايع آب و برق از جمله : منابع آب آبرساني انتقال و ذخيره سازي آبياري و زهكشي شبكه هاي توزيع مهندسي رودخانه و سواحل تاسيسات آب وفاضلاب و هيدروليك سدسازي نيروگاههاي برق آبي و محيط زيست و .... آماده خدمت رساني و ارائه مشاوره دركليه زمينه هاي صنعت آب مي باشد . در ساليان اخير اين شركت توانسته تجربيات اندوخته در پروژه هاي صنعت آب را درساير صنايع نيز بكار گيرد كه از آن جمله مي توان به طراحي و احداث تونلهاي تاسيسات شهري اشاره نمود . همچنين اين شركت توانمندي و تجربه لازم در زمينه حضور در پروژه هاي بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني را نيز دارد  . اين شركت با سوابق ارزشمند پيش گفته و داشتن صلاحيتها و رتبه هاي لازم در حيطه صنايع آب و برق از جمله : منابع آب آبرساني انتقال و ذخيره سازي آبياري و زهكشي شبكه هاي توزيع مهندسي رودخانه و سواحل تاسيسات آب وفاضلاب و هيدروليك سدسازي نيروگاههاي برق آبي و محيط زيست و .... آماده خدمت رساني و ارائه مشاوره دركليه زمينه هاي صنعت آب مي باشد . در ساليان اخير اين شركت توانسته تجربيات اندوخته در پروژه هاي صنعت آب را درساير صنايع نيز بكار گيرد كه از آن جمله مي توان به طراحي و احداث تونلهاي تاسيسات شهري اشاره نمود . همچنين اين شركت توانمندي و تجربه لازم در زمينه حضور در پروژه هاي بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني را نيز دارد  .


اين شركت با سوابق ارزشمند پيش گفته و داشتن صلاحيتها و رتبه هاي لازم در حيطه صنايع آب و برق از جمله : منابع آب آبرساني انتقال و ذخيره سازي آبياري و زهكشي شبكه هاي توزيع مهندسي رودخانه و سواحل تاسيسات آب وفاضلاب و هيدروليك سدسازي نيروگاههاي برق آبي و محيط زيست و .... آماده خدمت رساني و ارائه مشاوره دركليه زمينه هاي صنعت آب مي باشد . در ساليان اخير اين شركت توانسته تجربيات اندوخته در پروژه هاي صنعت آب را درساير صنايع نيز بكار گيرد كه از آن جمله مي توان به طراحي و احداث تونلهاي تاسيسات شهري اشاره نمود . همچنين اين شركت توانمندي و تجربه لازم در زمينه حضور در پروژه هاي بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني را نيز دارد

  .DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0